خرید و فروش آپارتمان در گوگان

فروش آپارتمان 3 طبقه

اپارتمان 3 طبقه - کاربری تجاری مسکونی - طبقه همکف تجاری و 2 طبقه بالا مسکونی هر کدام مجزا - مساحت ملک 80 - زیر بنا کل 240 متر - کل سه طبقه به صورت یکجا با مب...

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰ متری سن بنا: ۳۰ سال طبقه: همکف

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | حسن زاده

پیش فروش اپارتمان برای اولین درگوگان

اپارتمان چهارطبقعه دارای اسانسور پارکینک هرطبقه دوواحدهرواحد۸۵مترمفید

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | عبدالرحیم قربانی